Bu kurs, tesisler için SLCP eğitim oturumları düzenlemek üzere onaylanmak isteyen aday Eğitmenler içindir. Adaylar, sertifika alabilmek için yedi modül ve Eğitmen Eğitimi oturumlarını tamamlamalıdır.

Kurs yapısı:

  • Modül 1: SLCP'ye Giriş
  • Modül 2: ITC Sürdürülebilirlik Programına Giriş
  • Modül 3: Veri Toplama Aracı
  • Modül 4: Doğrulama Süreci
  • Modül 5: SLCP Doğrulama Sürecinde Kalite Kontrol
  • Modül 6: Gateway'i Kullanmak
  • Modül 7: SLCP Değerlendirme Sürecinde Akredite Hizmet Kuruluşlarının Rolü
  • Eğitmen Eğitimi Seansları