Bu kurs, Doğrulayıcı adayı olan kişiler içindir. Kursa kayıt, VOO tarafından yönetilir ve yalnızca VOO tarafından uygun görülen adayların kaydı yapılır. Yedi modülden ve bir final sınavından oluşur. Tüm kurs gerekliliklerini tamamladıktan ve final sınavında geçer not aldıktan sonra, Doğrulayıcı adayları bir sertifika alacak ve SLCP doğrulamalarını yapmak için VOO tarafından onaylanacaktır. Lütfen onayın, adayın VOO şartlarına uygun olmasına bağlı olduğunu ve ilk onayın bir yıl geçerli olduğunu unutmayın.

Kurs yapısı:

  • Modül 1: SLCP'ye Giriş
  • Modül 2: ITC Sürdürülebilirlik Programına Giriş
  • Modül 3: Veri Toplama Aracı
  • Modül 4: Doğrulama Süreci
  • Modül 5: SLCP Doğrulama Sürecinde Kalite Kontrol
  • Modül 6: Gateway'i Kullanmak
  • Modül 7: SLCP Değerlendirme Sürecinde Akredite Hizmet Kuruluşlarının Rolü
  • SLCP Doğrulayıcı Adayı Final Sınavı