Tesis temsilcileri, Gateway profillerine eklenecek bir sertifika ve tamamlama KODU almak için bu kursu tamamlamalıdır. Yedi modülün tamamının tamamlanması önerilir, ancak yalnızca Modül 3, Modül 6 ve Modül 7'yi tamamlamak sertifika almak için yeterlidir. Lütfen Sertifika alabilmek için Tesis Kursu ve Sertifikasında gerekli üç modülü tamamlanması tamamlayın.

Kurs yapısı:

  • Modül 1: SLCP'ye Giriş
  • Modül 2: ITC Sürdürülebilirlik Programına Giriş
  • Modül 3: Veri Toplama Aracı
  • Modül 4: Doğrulama Süreci
  • Modül 5: SLCP Doğrulama Sürecinde Kalite Kontrol
  • Modül 6: Gateway'i Kullanmak
  • Modül 7: SLCP Değerlendirme Sürecinde Akredite Hizmet Kuruluşlarının Rolü