Tüm SLCP paydaşlarını Genel SLCP Kursunu tamamlamaya davet ediyoruz (ör. marka temsilcileri, sektör dernekleri, acenteler ve SLCP hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes). Kurs, SLCP süreci ve sisteminin tüm yönleriyle ilgili yedi modülden oluşmaktadır. Tüm kurs gerekliliklerini tamamladıktan sonra, katılımcılar bir sertifika alacaklardır.

Kurs yapısı:

  • Modül 1: SLCP'ye Giriş
  • Modül 2: ITC Sürdürülebilirlik Programına Giriş
  • Modül 3: Veri Toplama Aracı
  • Modül 4: Doğrulama Süreci
  • Modül 5: SLCP Doğrulama Sürecinde Kalite Kontrol
  • Modül 6: Gateway'i Kullanmak
  • Modül 7: SLCP Değerlendirme Sürecinde Akredite Hizmet Kuruluşlarının Rolü